Onze methoden

Onszelf ontwikkelen vinden we een must. Kennis is belangrijk, een open geest belangrijker, creativiteit essentieel.

Dit leerden we alvast:

  • Enneagram: biedt inzicht in de negen ontwikkelingspaden om al onze talenten te ontdekken en ons leven ten volle en bewust te leven
  • Familieopstellingen. Met representanten worden thema’s uitgezet. Het tableau-vivant dat zo ontstaat, biedt je een inzicht in verborgen processen en onbewuste patronen die een rol spelen in jouw relatiesystemen.
  • Inspirerend coachen (Jef Clement, Center for Selfmanagement): leert je kijken vanuit een ander perspectief en andere denkkaders en helpt om ontspanning te creëren waar spanning het uitzicht vertroebelt.
  • Neuro-Linguïstisch Programmeren (Richard Bandler en John Grinder): biedt grip op je emoties. Zorgt ervoor dat je negatieve patronen in je brein omzet naar positieve patronen en dat je je weer goed voelt.
  • Systemisch denken: plaatst het doel van het team in een grotere context en kijkt naar dieperliggende beïnvloedingsfactoren.
  • Acceptance en Commitment Therapie: werkt rond waarden en gedragsverandering. Metaforen en ervaringsgerichte oefeningen leren je in het hier en nu te leven, bewust te zijn van je innerlijke gedachten- en gevoelswereld en daar niet op een ongezonde manier door opgeslorpt te worden.
  • Transactionele Analyse (Eric Berne): een praktische theorie over gedrag en communicatie. Voor wie zichzelf beter wil begrijpen en effectiever wil omgaan en communiceren met anderen.
  • Verbindende communicatie (Marshall Roosenberg): leert je gevoelens en behoeften uitspreken op een niet-confronterende, niet-bedreigende manier, en leert je empathisch luisteren.
  • Horsefulness en Mindfulness: vanuit het nu, via ademhalingstechnieken en mildheid voor jezelf, je omgeving en je paard, je lichaams- en gevoelsbewustzijn vergroten om tot een optimale connectie te komen
  • Visual Harvesting®: unieke en creatieve techniek om ideeën, gevoelens en gedachten duidelijk te stellen, te boosten en te oogsten door te werken met visualisaties als tekeningen en tekst. Verbanden worden duidelijker en leiden tot diepere inzichten.

Deze lijst is (nog) niet compleet!
Coachen met paarden en hippotherapie staan centraal in onze werkwijze.