MISSIE

GENTLE GIANTS COACHING & THERAPY

CENTRUM VOOR KINDER- EN GEZINSBEGELEIDING

Gentle Giants Coaching & Therapy is een therapie- en opleidingscentrum voor psychosociale therapie en ontwikkelingscoaching met kinderen, jongeren en gezinnen.

Met therapie en coaching ondersteunen we kinderen en ouders in hun herstel-, veranderings- en groeiproces en zetten we resoluut in op het versterken van persoonlijke vaardigheden en krachten binnen het gezin.
We richten ons tot kinderen en jongeren met een ontwikkelingsprobleem of een ontwikkelingsstoornis, leerproblemen, emotionele- of gedragsproblemen en psychosociale problemen.

We zetten erkende therapieën en complementaire alternatieve inspiratiebronnen in.
Hippotherapie krijgt hierbij een centrale plaats. Het antwoord zit in elk van ons.

Als we in de juiste spiegels kijken, vinden we het.