Bij Gentle Giants Coaching ervaar je niet alleen wat paarden kunnen betekenen voor je ontwikkelingsproces. Je tekent ook (veel). Verbaasd?! Tekenen is een taal die we allemaal kennen, maar die we helaas onbenut laten. Nochtans zijn er redenen te over om het te doen. Om er enkele te noemen:

Tekenen creëert duidelijkheid. Ons brein is bestemd voor het opnemen van beelden: onze hersenen verwerken 75% van de tijd visuele prikkels.  Wat we visualiseren, onthouden we beter. Van een verhaal zonder beeld herinneren we ons na drie dagen nog 10%, van een verhaal met beeld 60%.

Tekenen zorgt voor gedeelde inzichten. Teken je plannen en iedereen begrijpt metéén wat je bedoelt. Als je laat zien wat je denkt, worden gedachten van anderen veel directer gestuurd dan mogelijk is met woorden. Tekenen zorgt zo voor gemeenschappelijk begrip.

Tekenen stimuleert je concentratie. Zitten leerlingen op een blaadje te krabbelen tijdens de les? Niet afpakken! Deze leerlingen concentreren zich. De kans dat je hen zal zien geeuwen boven hun studieschrift, is klein.  Ze overdenken je woorden en slaan ze beter op.

Tekenen stelt je focus scherp. Je gaat in dialoog met jezelf. Je visualiseert je voorstellingen, je structureert ze,  je maakt  keuzes en komt tot de kern. Je doel wordt duidelijk.

Maar het tegengestelde kan ook: tekenen vertraagt en brengt je naar binnen. Tekenen is zo’n typische bezigheid (je kan het ook hebben met lezen) waarbij wat rondom je gebeurt, vervaagt. Je laat je gedachten mee stromen in een visueel denkproces. Alle ballast verdwijnt en je droom komt voor je ogen tot leven.

Tekenen is spannend: teken je voor  een – al dan niet gewenste –   toeschouwer, dan volgt die je nauwlettend: “Waar wil je naartoe?”.  Hersenen zoeken patronen. Ons brein is leergierig en wordt graag geïnspireerd.

Tekenen is nuttig. Tekenen is heilzaam. Maar ook: tekenen is leuk! Al tekenend is alles mogelijk, want fantasie kent geen grenzen!

Ik kan me niet voorstellen ooit niet getekend te hebben. Ik tekende al graag als kleuter, in de lagere school … Oefening baart kunst, blijkbaar, want ik won jaren na elkaar de tekenwedstrijd van de lokale vogelclub. Telkens goed voor een kanarie.

Toen in de humaniora bleek dat ik noch voor wetenschappen, noch voor talen in de wieg was gelegd, aanvaardden mijn ouders  het onvermijdelijke en schreven ze me in voor de opleiding ‘Artistieke Humaniora – Voorbereidende Architectuur’. Ik beleefde enkele fantastische jaren. Voor de architectuuropleiding deugde ik helaas evenmin en animatietekenen mocht ik niet.  Mijn studentencarrière ging daarom een heel andere richting uit. Ondertussen bleef ik tekenen, al waren het de eerste jaren vooral illustraties bij de liefdesbrieven die ik schreef. Al zeg ik het zelf, er waren er mooie bij … (helaas door mijn schoonmoeder tot de brandstapel veroordeeld).

Eens het studeren voorbij legde ik me toe op mijn werk als onderzoeker en docent, en op de schilderkunst.

Enkele jaren later ervaarde ik dat creativiteit en politiek een moeilijke combinatie is. In het parlement werden mijn tekeningen krabbeltjes in de kantlijn van dagorden en verslagen. Mijn creatief brein berustte bij zo veel lethargie en op vandaag denk ik dat dit precies – en niet alleen voor mij – de doodslag is voor politieke verbeeldingskracht en vindingrijkheid.

Via de paarden heb ik de weg naar de natuur terug gevonden en stilaan ontwaakte  mijn rechter hersenhelft uit een diepe winterslaap.

Omdat alles gaat zoals het moet gaan, volgde ik vorig jaar de opleiding ‘Visueel Coachen’. Zo boeiend kon tekenen zijn! En wat een versterking van het coaching-proces:  voor de coach, die 100% focust op het verhaal van cliënt, helpt om het te structureren en richtingen te zien.  En voor de cliënt, omdat het vertraagt, omdat het rust brengt, omdat het creativiteit stimuleert.

Of we nu vertrekken vanuit visueel denken en zo beelden uit ons onbewuste, uit onze gedachten en herinneringen oproepen, of we net het tegenovergestelde doen en visualiseren om doelbewust inzichten te laten ontstaan: Tekenen brengt helderheid in je hoofd. Het brengt je tot de kern.