KINDERCOACHING

KINDEREN

Na de telefonische aanmelding wordt een kennismakingsgesprek met de ouders ingepland.
Daarna volgt een intake met het kind. Dit duurt ongeveer een uur.
Vervolgens wordt een plan voor therapie of coaching voorgesteld.
De duur van de behandeling is afhankelijk van de problematiek.

Coaching met paarden legt onmiddellijk bloot wat er echt schort.