LEERPROBLEMEN

Leerproblemen door visuele dysfuncties en visueel cognitieve stijl

Naar schatting 80% van de kinderen met een leerstoornis krijgt de diagnose dyslexie. Heel wat kinderen die deze diagnose krijgen, hebben dit niet! Deze kinderen hebben visuele afwijkingen en/of zijn beelddenkers.

Wat bedoelen we met visuele afwijkingen ?

We hebben allemaal twee ogen die vanuit een verschillende positie hun werk doen. Wat de ogen afzonderlijk zien, vloeit normaliter samen tot één beeld. Dat heet ‘fixeren’. Wanneer deze fixatie niet goed verloopt, spreken we van ‘disparaat’, of ‘fixatie disparatie’. De hersenen kunnen de beelden van de beide ogen dan niet tot één enkel beeld versmelten waardoor het kijken onduidelijk wordt en het ‘zien’ in de hersenen problemen geeft. Fixatie disparatie kan wazig, bewegend of onduidelijk zicht veroorzaken.

Kinderen met een visuele disfunctie vinden lezen niet leuk! Het kost ze veel moeite. Ze zien soms maar 3 letters tegelijk en missen daardoor het hele woordbeeld. Ze lezen spellend of hakkelend en weten niet hoe ze hun leestechniek kunnen verbeteren. Ze zien de cijfers en letters wazig, dubbel of dansend. Bij het extra concentreren en focussen, vloeien zinnen in elkaar over als een zwarte streep, waardoor ze nog meer fouten maken bij de verwerking van de inhoud. Alleen met heel veel inspanning zien zij een scherp of stilstaand beeld. ‘s Ochtends, als ze nog fris zijn, gaat het schoolwerk nog wel, maar dat houdt op als de dag vordert. Door de inspanning krijgen ze vaak hoofdpijn, ze zijn vermoeid en doen gewoon niet meer mee met de les.

De leraar beschouwt dit doorgaans als een concentratieprobleem.

wat bedoelen we met beelddenkers ?

We worden allemaal geboren als beelddenkers. Bij het opgroeien evolueren de meeste kinderen naar  taaldenkers. Eerst komen woorden, dan worden er beelden bij bedacht. De beelden worden ondergeschikt aan de taal, als een geheugensteun.

Beelddenkers vertrekken in hun leerproces niet van woorden. Ze leren met alle zintuigen tegelijk, waarbij grote brokken informatie worden opgenomen in intuïtieve sprongen en veel minder stapsgewijs. Zij hebben het nodig om het geheel te zien met de onderlinge verbindingen vooraleer zij tot resultaten kunnen komen. Lesmateriaal wordt daardoor moeilijker begrepen en onthouden. Dat leidt tot frustratie en leerachterstand.

Beelddenkers krijgen net als kinderen met een visuele dysfunctie vaak de diagnose  ADHD, dyslexie en/of dyscalculie. Dat is jammer, want ook zij kunnen heel goed ondersteund worden om hun leerproblemen aan te pakken!

Bij GGC onderzoeken we mogelijke visuele dysfuncties en gaan we op een speelse manier, met het Wereldspel van Nel Ojeman, na of je kind een taaldenker of een beelddenker is. Het Wereldspel is een gestandaardiseerd onderzoeksinstrument dat gebruikt wordt bij onderwijskundige onderzoeken om te ontdekken welke leerstijlen een kind toepast.

Je kan ook kiezen voor een volledig diagnostisch onderwijskundig onderzoek. Hierbij worden naast het afnemen van het Wereldspel didactische onderzoeken gedaan naar lezen, spelling, tekstbegrip, rekenen, geheugen, non-verbale intelligentie, samenwerking van beide hersenhelften en samenwerking van de ogen.

Ter begeleiding van kinderen met leerproblemen en visuele dysfuncties maken we gebruik van de Bellicon minitrampoline.

Veel leerprocessen hangen immers nauw samen met beweging. Om te lezen moet je de ogen bewegen. Dat kan alleen als de oogspieren voldoende stabiel zijn. Om te kunnen schrijven, moeten handen en ogen samenwerken. Voor een goede oog-hand-coördinatie heb je een goede houding nodig…  Met het bewegingsprogramma Into Bounce ® worden oefeningen op de Bellicon, braingym oefeningen en ritme-baloefeningen gecombineerd.

“Kijken doe je met je ogen, zien doe je met je hersenen”