SYSTEMISCHE OPSTELLINGEN

DUPLO-POPJES EN SLEICH-PAARDJES

We werken met popjes of paardjes, niet alleen omdat ze onze speelse kant raken, maar vooral omdat het zo goed werkt.

We plaatsen in therapie de popjes in verschillende composities. De beleving van kind en/of ouders kunnen in verschillende taferelen worden uitgedrukt. Verschillende generaties kunnen op tafel komen te staan. Ze kunnen staan, zitten en liggen; hun hoofden, armen en benen zijn beweegbaar. De paardjes krijgen omwille van uiterlijke kenmerken, houding en uitstraling elk een eigen betekenis.

Voorbeelden uit de praktijk van het leven van kinderen en ouders kunnen met beeldende taal  worden geïllustreerd. Tijdens de verwerking veranderen en bewegen de beelden mee.

Het samenvallen van het zien, het weten en het voelen maken de duplopopjes- en paardjestaal tot een hefboom in het therapeutisch proces.

We nemen het systeem en de context mee in de therapie